Vsoundbox | Verandert elk oppervlak in een speaker!

Consumentenrecht

Als klant van Vsoundbox heeft u bepaalde rechten tijdens en na de garantieperiode.

Uw rechten

U heeft recht op een de een deugdelijk product. Het product moet voldoen aan wat u in redelijkheid van dit product mag verwachten. Een product waarvan de garantie nog niet verlopen is, moet voldoen aan wat u bij normaal gebruik mag verwachten.

Wanneer u een product heeft gekocht bij Vsoundbox en het product voldoet niet aan de verwachtingen die u als consument mag hebben, is Vsoundbox daarvoor aansprakelijk. Dit houdt in dat Vsoundbox wettelijk verplicht is u een deugdelijk product te leveren. Als uw verwachtingen onjuist waren, te hoog of onrealistisch en het product is wel deugdelijk, is Vsoundbox uiteraard niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Schadevergoeding en persoonlijk letsel
Als Vsoundbox u een ondeugdelijk product verkoopt, dan kunt u Vsoundbox daar als consument aansprakelijk voor stellen. U hebt immers zaken gedaan met Vsoundbox. Vsoundbox houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor aansprakelijkheid bij verkoop van producten.

Schade claimen
Als u schade hebt geleden door een ondeugdelijk product geleverd door Vsoundbox en u wilt die schade claimen, dan moet u het ontstaan en gevolg van die schade goed documenteren. Anders gezegd: het verband tussen het defect en de schade moet altijd worden aangetoond. Louter een kassabon van een glazentafel omdat de Vsoundbox er op was gevallen, is niet voldoende. U bent ook verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. Vooraf overleggen met Vsoundbox over de manier waarop u met een schadegeval omgaat, kan achteraf veel onbegrip en emotie voorkomen.

Vsoundbox verandert uw
tafel raam kast
in een speaker!

Vsoundbox verandert elk oppervlak in een speaker!

Vsoundbox is wereldwijd al meer dan 10.000 maal verkocht in o.a. de volgende landen:

 • Australië
 • België
 • Canada
 • China
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zweden